Naar startpagina Info over Talent@werkplek en gebruik van de website Instrumenten Talent@werkplek Welkom (nieuwe) collega! Tips voor een duurzame implementatie Leidinggevende als duizendpoot! Groei sturen! Talent in volle bloei!
Home » Talent in volle bloei!

Ontwikkeling: talent in volle bloei!

Doorheen de loopbaan durft de jobinhoud wel eens te veranderen. En gelukkig maar!

Als organisatie kan je deze verandering gebruiken om de ontwikkeling van je medewerkers sturen. Je waakt er als HR (samen met leidinggevenden) namelijk  over dat de medewerkers hun job correct uitoefenen en dat zij daar voldoende competenties toe hebben. De vragenlijst ‘Waarom en hoe leren medewerkers in deze organisatie’ geeft je een inzicht in het leren in jouw organisatie. Aan de hand van de agenda ‘Leer een leerplan plannen!’ kan je aan de slag om de leernoden van de medewerkers te bepalen én een gericht opleidingsplan op te stellen.

Maar het is aan de leidinggevende om de talenten en ambities van medewerkers doorheen het functioneren te spotten, en hen indien mogelijk, nieuwe taken door te geven. Geen vanzelfsprekende opdracht. De vragenlijst ‘Opleiden op de werkplek’ geeft aan dat (nieuwe) medewerkers inhoudelijke sturing en opleiding nodig hebben wanneer zij nieuwe taken aangeleerd krijgen. In hoeverre dat al gebeurt kan je aan de hand van deze vragenlijst in kaart brengen. Hoe je dat doet als leidinggevende op de werkplek leer je via de agenda ‘Leg het uit!

Werk aan de ontwikkeling van medewerkers en breng talent in volle bloei! Onder ‘Focus op HR’ lees je  vanuit verschillende invalshoeken, hoe andere organisaties hun medewerkers verder ontwikkelen. Onder ‘Focus op leidinggevenden’ lees je hoe leidinggevenden in andere organisaties concreet taken delegeren en leerplannen opstellen aan de hand van de agenda’s.